Dla specjalistów

Jak zostać ekspertem ArtiLens

Nie jest zaskoczeniem, iż stawiamy sobie bardzo wysokie wymagania co do jakości naszych produktów jak i również lekarzy pracujących z naszymi produktami.

Soczewki ArtiLens mogą być wszczepiane wyłącznie przez certyfikowanych lekarzy. Ophtec organizuje regularnie szkolenia w swoich biurach i na konferencjach, po których uczestnicy otrzymują oficjalne certyfikaty. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tych sesjach szkoleniowych, skontaktuj się z Ophtec.

info@opthec.com
www.ophtec.com